Shopping Cart

z jakich przędz korzystamy? what yarn we use?

Przy tworzeniu własnych produktów korzystamy z dwóch rodzajów przędz – na wiosnę i lato używamy roślinnej przędzy z lnu. Na jesień i zimę korzystamy z dobrodziejstwa wełny merynosa. Dlaczego taki wybór? W obu przypadkach była to bardzo świadoma decyzja. Od początku chcieliśmy trochę odczarować dzianinę. W jaki sposób? Przypomnijcie sobie, czy dostaliście kiedyś piękny sweter, szalik, rękawiczki lub, o zgrozo, skarpety, zrobione ręcznie na drutach. Pięknie wydziergane, były wyrazem troski o Wasze ciepło i zdrowie. Często jednak, pomimo niesamowitych umiejętności ich twórcy lub twórczyni, rzeczy te niestety były udziane ze słabej jakości przędzy, i jedyne co pamiętacie do tej pory to to, że niesamowicie drapały? Albo to, że kolory były bure? A może wcale nie było Wam w nich cieplej? My mamy takie wspomnienia, i wiedzieliśmy, że wysoka jakość przędz będzie naszym priorytetem. Zależy nam również na tym żeby rzeczy, które dziejemy zostały z Wami jak najdłużej i cieszyły Was przez kilka sezonów. Staramy się jak najbardziej świadomie podchodzić do naszych działań, w pracy i poza nią. Zwracamy uwagę na to, jak produkowane są materiały – w jakich warunkach powstają, czy respektowane są prawa pracowników je wykonujących, czy szanowane są prawa zwierząt oraz samo środowisko. Dlatego po kolei:

Wełna merynosa – kupujemy ją od europejskiego producenta. Wełna przędzona jest we włoskich przędzalniach, a to oznacza, że szanowane są prawa pracowników jak również spełnione są wszystkie normy dotyczące ochrony środowiska oraz farbowania przędz, które obowiązują w Unii Europejskiej. Nasza przędza posiada certyfikat Oeko Tex 100 oraz The Woolmark Company, które potwierdzają wysoką jakość materiałów oraz standardów przy jej produkcji. Leży nam nam na sercu również dobro zwierząt, dlatego kupujemy wełnę od producenta, który zapewnia o pozyskiwaniu wełny tylko z zrównoważonych, sprawdzonych hodowli, gdzie dba się o owce. W końcu to im zawdzięczamy to, że możemy się cieszyć tym niezwykłym materiałem jakim jest przędza merynosa. A czym dokładnie wyróżnia się ta konkretna wełna? Owce merynosa to gatunek owiec zamieszkujący wysokie góry. Oznacza to, że zwierzęta te są przystosowane do dużych wahań temperatur – bardzo wysokich i bardzo niskich. Dzięki temu ich wełna posiada świetne właściwości termoregulacyjne, to znaczy ma zdolność do utrzymywania optymalnej temperatury ciała. A prościej rzecz ujmując – kiedy jest ciepło, wełna grzeje. Kiedy jest chłodno, wełna nie przepuszcza ciepła, czyli ciało się nie poci i nie przegrzewa. Dlatego wełna merynosa jest często używana w odzieży sportowej. Sami sprawdziliśmy jeżdżąc na rowerze w różnych temperaturach i odziani w czapki. Zarówno czapki jak i fryzura po ich zdjęciu były w idealnym stanie! Jakby tego było mało, wełna ma właściwości samo oczyszczające, więc nie trzeba jej co chwilę prać. Dlatego też jest polecana dla alergików. Dodajmy jeszcze, że jest miękka, elastyczna i bardzo przyjemna, miła w dotyku.

Przędza lniana – używamy jej do dziania plecaków oraz portmonetek (vel kosmetyczek, vel piterków). Wiadomo, że asortyment typu plecak nie wymaga szczególnych właściwości jak termoregulacja. Za to materiał z jakiego jest wykonany musi być przede wszystkim bardzo wytrzymały. I tak, przędza lniana, pomimo tego, że jest pozyskiwana z niewinnie wyglądających roślin o pięknych błękitnych kwiatkach, jest jedną z najbardziej wytrzymałych przędz. Naszą sprowadzamy z Litwy, która jest obecnie największym europejskim producentem lnu, i która od wielu lat słynie z najwyższej jakości. Dodatkowo, przędza lniana jest w produkcji o wiele bardziej ekologiczna niż przykładowo bawełna. To znaczy, że do jej uprawy potrzebne jest o wiele mniejsze zużycie wody niż w przypadku innych przędz roślinnych.

Co możemy jeszcze dodać? Sami dziejemi, nie jesteśmy więc uzależnieni od dużych partii produkcyjnych. Sami wybieramy kolory, a to oznacza, że wszystkie przędze, które mamy możemy wykorzystać do końca. Nie wyrzucamy resztek. Wplatamy i wykorzystujemy wszystko, co mamy w pracowni. Szanujemy pracę rąk oraz materiały, z których korzystamy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do naszego Studia w Łodzi. A na odległość zapraszamy do przeczytania notki jak powstawała seria plecaków.

what yarn we use?

When knitting our own products, we use two types of yarns – we use plant yarn – linen for spring and summer. For autumn and winter we use merino wool. Why such a choice? In both cases, it was a very conscious decision. From the beginning, we wanted to disenchant the knit a bit. How? Remind yourself if you ever got a beautiful hand knitted sweater, a scarf, gloves or socks. Beautifully made, they were an expression of care for your warmth and health. Often, however, despite the amazing skills of their creators, these things were unfortunately often made with poor quality yarn, and the only thing you remember so far is that they were so itchy it was hard to wear them? Or that the colors were bure? Or maybe they were not warm at all? We have such memories, and we knew that high quality yarns would be our priority. We also want our products to last with you as long as possible and enjoyed you for several seasons. We try to make concious and sustainable decisions, not only at work. We pay attention to the materials – where they come from, how they are produced, dyes, the rights of employees and the rights of animals and the environment.

Merino wool – we buy it from a European producer. Wool is spun in Italian spinning mills, which means that the rights of employees are respected as well as all the standards regarding environmental protection and dyeing of yarns that are in force in the European Union. Our yarn is certified by Oeko Tex 100 and The Woolmark Company, which confirm the high quality of materials and standards in its production. We also think about the good of animals, which is why we buy wool from a producer who provides wool only from sustainable farms where sheep are taken good care of. In the end, we owe it to them that we can enjoy this extraordinary material which is merino yarn. And what exactly does this particular wool stand out from? Merino sheep are a species of sheep inhabiting high mountains. This means that these animals are adapted to large temperature fluctuations – very high and very low. Thanks to this, their wool has excellent thermoregulation properties, it has the ability to maintain optimal body temperature. Andsay it in more simple way, when it is warm, the wool heats. When it is cold, the wool does not let the heat through, so the body does not sweat or overheat. That’s why merino wool is often used in sportswear. We checked ourselves by cycling in different temperatures wearing our beanies. Both hats and hairstyles after their ride were in perfect condition! As if that was not enough, merino wool has self-cleaning properties, so you do not have to wash it so ofthen. Therefore, it is recommended for allergy sufferers. Let’s add that it is soft, flexible and nice to touch.

Linen yarn – we use it to knit rucksacks and purses. Backpack does not require special features such as thermoregulation. However, the material it is made of must be very durable. And so it is, linen yarn, despite the fact that it is obtained from innocent looking plants with beautiful blue flowers, is one of the most durable yarns. We import our yarn from Lithuania, which is currently the largest European producer of linen and it’s known for the highest quality. In addition, linen yarn is much more ecological in production than, for example, cotton. This means that it requires much less water consumption for its cultivation than for other vegetable yarns.

What can we add? We knit all our products oursevles, so we are not dependent on large production processes. We choose colors ourselves, and that means that all the yarns we have can be used to the end. We do not throw away leftovers. We weave and use everything we have in the studio. We respect hand work and materials we use. If you want to learn more, we invite you to our Studio in Łódź. And at a distance, we invite you to read the notes on how the series of backpacks was created.